14.11.12

Henti

Benar bilangnya

egoku tinggi
lantas aku yang rugi
kerna suka menyendiri
kerna gemar memendam jiwa lurani

bukan aku mahu
cuma aku pesimis
mudah mengemis
dek menagih panas
yang hadir dalam gerimis

aku benci rasa ini
hah
aku mahu berhenti